Lowcost race: „buď blíže ke kulturám | be closer to cultures“

with 2 komentáře
CZ:Lowcost race, závod co tě naučí cestovat a vnímat cizí kultury. O závodu nám povídá Slávek Král, který je spolupořadatel již pátého ročníku.
EN:Lowcost race, a competition that teaches to travel and get closer to cultures abroad. Slávek Král is launching 5th run.Interested in? Wanna know more? Continue in English version.

VIDEO: Lowcost race „výhra je samotný závod“ | „the race is the win“


Co skutečně Lowcost race je?

Slávku, jsem si jist, že pojem Lowcost race patří v české cestovatelské komunitě k známým pojmům. Přesto jak bys charakterizoval co závod je a co není?

Lowcost race je výzvový závod. V rámci Evropy určíme několik checkpointů – míst kam se soutěžící musí dostat. Cílem závodu je navštívit co nejvíce míst ze seznamu. Za každý checkpoint jsou body. Kdo nasbírá nejvíce bodů, vyhrává. V minulosti se nám stávalo, že soutěžící cestovali ‚dálnice – checkpoint – dálnice – jiný checkpoint‘ a to prostě s ideou, kterou chceme závodem předávat nemá nic společného. Tak jsme do závodu začali přidávat ještě výzvy – plnění úkolů.

Co si mám pod pojmem výzva představit?

Výzva je něco co tě má přiblížit ke kultuře dané země, nebo k poznání daného místa. Zažít něco neobvyklého, něco co běžně neděláš. Dnes je tedy v závodu 40 checkpointů a cca 40 výzev.

V některých diskuzích (hlavně na facebooku) můžou lidé snadno nabýt dojmu, že závod je hlavně o tom co levně a co nejrychleji cestovat. Jaká je realita?

To jsi se zeptal moc pěkně. Rozhodně to není ‘socka-závod’ ve smyslu ušetřit vždy a na všem. To opravdu není myšlenka, to nechceme. Už v minulých ročnících jsme udělali maximum, aby Lowcost race nedostával tuto nálepku. Tím se trochu dostávám ke zmíněné myšlence. Cestovatel nemusí utrácet extrémní prostředky na to, aby zažil něco unikátního, zajímavého a přitom cestoval důstojně a s respektem. Když už něco náhodou dostaneš darem, měla by z toho mít užitek i ta protistrana. Účastníci se to učí na vlastní kůži při samotném závodu. Tím, že sdílejí zážitky online, tak tu myšlenku předávají dál.

To je krásně shrnuté hned v první větě pravidel “Věř ostatním a chovej se tak, aby se ti dalo věřit.”. Je možné průběh a teamy kontrolovat, nebo je to ‘gentlemanský’ závod.

Všem, kdo se přihlásí a koho nakonec vybereme do soutěžních dvojic tohle neustále opakujeme. Vítězstvím se vlastně vůbec nic nestane. Cílem je, aby si to soutěžící užili. Někdo bude mít víc bodů a vyhraje, ale hlavně je to o těch zážitcích a jejich sdílení. Ten kdo by nějak podváděl ochudí o zážitky hlavně sebe, to se snažíme vysvětlit všem hned na začátku. Celým projektem učíme lidi, aby věřili sami v sebe a aby věřili i ostatním. Dokonce dnes se snažíme i návazné přednášky účastníku trochu revidovat, aby právě nedošlo k nějaké mýlce. Celé to jasně dává ideu naučit cestovat mladé lidi k respektu sobě i ostatním kulturám.

To vyžaduje jistou sebekázeň cestovatelů, nebo minimálně výběr vhodných dvojic. Jak to tedy funguje v praxi? Jak se staneš race-packerem nebo joy-packerem?

Nejprve se dvojice přihlásí. Na internetu jim lidé dávají hlasy. Dvacet nejlepších teamů postupuje. Tyto dvojice pozveme na akci, které říkáme Lowcost víkend. V průběhu víkendu se snažíme ty lidi poznat a následně vybrat deset soutěžních dvojic, které nejvíce odrážejí to co chceme komunetě mladých lidí sdělit. Ostatní se mohou zúčastnit, pokud chtějí, ale mimo hlavní soutěž.

Zmínil jsi, že soutěžící publikují zážitky online. Dostávají od pořadatelů nějakou výbavu na cesty?

Soutěžním teamům půjčíme GPSky, ty nám zapujčuje GPS Dozor, díky kterému máme každých 5s aktuální polohu soutěžících. Na fotky a video materiál používají svoje zařízení, kdo co má. Z výsledných materiálů, které napíší, natočí, či nafotí potom vznikají další výstupy jako třeba promo videa, nebo články.

Jak dlouho vlastně celý závod trvá?

Celý závod je desetidenní. Soutěžící startují s 2500kč na hlavu a za každou utracenou korunu se jim strhává bod. Body zase za splnění výzvy získávají. A možná ještě informace, letos začínáme 3. 8. v Praze na Náplavce  na lodi Tajemstvi a tím bych vyzval ostatní. Sledujte závod, kdo ví, třeba se příští rok uvidíme na startu.

Když si odmyslím samotnou radost z cestování, co motivuje soutěžící se do závodu přihlásit? Když výhra jako taková ‘není’?

Racemani se obrovsky zviditelní, ve světě českého cestovatelského internetu. A nejen tam. Jsou zváni do rádií na přednášky a to je samo o sobě obrovská odměna, alespo já to tak vnímám. Třeba pro travel blogery je to báječný start, způsob jak se dostat do popředí. Krásný příklad mě napadá, Petra Voráčková – Restlesschild, ta vyhrála před třema rokama a Lowcost race je jedna z aktivit, která jí pomohla pozvednout sledovanost internetové tvorby. Obdobně vnímám úspěch lonské vítězky Ginger Thunder – Jahu Řezníčkové. Její vítězství mne také těší, ráda bloguje a předává tu myšlenku soutěže dál ve svých postech.

Zmiňoval jsi, že závod je o výzvách. Dostáváš ty na svých cestách výzvy? Myslím od ostatních – přátel, followerů?

Při poslední velké cestě, návštěvě Afriky, jsem dostal 15 opravdu zajímavých výzev, které jsem se snažil plnit. Dostal jsem se na svatbu, stopnul letadlo, nebo se mi povedlo dát dohromady deset dětí od jezera Malawi, co váleli sudy a zpívali Českou hymnu. 🙂 Prostě neskutečné zážitky. Zajímavé je, že souhrn všech mých dosavadních aktivit vyústil v to, že 26. – 28. října pořádám festival Sraz českých Bohémů. To jen taková perlička.

Vlastníme doménu, tak si nás rozklikni … SRAZ českých bohémů

Sraz českych bohému

To je víc než jen perlička, co na takovém festivalu můžeme slyšet, zažít?

Tak já tedy, jestli můžu, pozvu veřejnost prostřednictvím tvýho Kecalla. Určitě tu návštěvníci potkají osobnosti okolo Lowcost race. Kromě některých soutěžících tu mohou potkat Mikyho Škodu, zakladatele Lowcost race, Honzu Macháčka zakladatele CestoLet.cz. Potkají tu určitě i plzeňské cestovatele jako je Vláďa Váchal či Honza Dohnal – herpetolog a samozřejmě tam potkájí i mne. Celý festival proběhne v Cafe Papírna, kde se navštěvníci se dozví hodně o lowcost travelingu. No program je hodně našlapnutý a stojí za to přijít.


Slávek Král cestuje přes 8 let, publikuje z cest na svém travel blogu a motivuje ostatní, aby cestovali. Dvakrát objel svět stopem, kdy na každém kontinentu strávil alespoň půl roku. Nastopoval přes 110 000 km a je autorem přednášek Lowcost travel aneb jak projet Evropu za pár kaček. Učí lidi jak cestovat bez penez, jak si najít práci v zahrnaničí, dobrovolničení nebo jen jak ušetřit.

English version

What the Lowcost Race really is?

Slávek, I am definitely sure that the term Lowcost Race is well known in the Czech Travellers community. Nevertheless, introduce the race, what the race really is?

The low-cost race is a challenge competition. There are checkpoints in Europe, where the competitors have to get. The aim of the race is to visit as many checkpoints on the list as possible. Teams (couple) earn points for each visited place. The team with the highest score wins. In the past it happened very often that competitors travelled ‚highway – checkpoint – highway another checkpoint‘. That does not match the idea of the race. So add the challenges to the race.

What does the challenge mean?

The challenge is an activity getting you closer to locals or to country culture. Little bit force you to enjoy something unusual. We have added 40 checkpoints and 40 challenges this year.

Some on-line discussions (mostly on facebook) can easily give you wrong impression that it is about the cheapest and fastest way of travelling. What is the main idea?

Nice question. It is not about it. It is not a ‘begging-race’, focusing on a low budget over personal dignity. That is really not the idea. We are doing our best to avoid this label. The main goal of our competition is: you don’t need to have a big amount of money for travelling to experience something unique, interesting and unforgettable. And if you get something for a free, it must be win/win for both for you and also for a giver. Competitors learn it on their own, during the race. Sharing their experiences online helps to send our idea to the wider society.

This is perfectly said in first race rule “Trust people and be trustworthy, behave that way“. However is it possible to check everything during the race or is it a ‚gentleman race style‘?

This is what we repeat again and again. If you win nothing happens. The aim of the competition is the joy of travelling. Of course, one team has the highest score, but it is not about numbers it is about experiences. If somebody cheats, it is their own loss – ‚cause they miss the chance to enjoy something special. This race – the project – teaches you to believe in yourself, others and be a trustworthy and a responsible traveller. Therefore we also check the after race events like workshops of competitors, to avoid wrong ideas as you mentioned in your previous question.

That requests a certain travelers behavior and of course, choosing the right participants doesn’t it. How do you choose them? How a man becomes a ‚racepacker‘ or ‚joypacker‘?

Signing up for the race is the first step. Then there is some time for voting online and 20 teams with highest score continue to our event called Lowcost weekend. During that time we choose the best 10 teams that match our ideas – the lowcost race idea. Others can also join the race but not as competitors.

You mentioned posting and sharing data online. Does the team get any special equipment?

We lend GPS trackers to all teams. These trackers are provided by GPS Dozor, we have every 5s accurate and updated position. Devices for making pictures and records are up to each competitor. Collected and recorded materials are used for promotion later.

How long does the Lowcost Race last?

It is a 10-day race. Each racer has 2500 CZK budget (approximately 100€). Every spent crown means -1 point. To meet each challenge add some points for team. This year the competition starts in Prague’s ‚náplavka‘, on a ship called Tajemství, on 3rd August. I’d like to say to readers: „watch the race, it may inspire you and we may meet you next year“.

Besides the joy from travelling. What else can the best team win? What is the motivation for signing up?

Racers become popular especially in Czech Travellers community and not only there. They are invited to events, workshops radio talks, and that is, in my opinion, a real win and satisfaction. For travel bloggers is lowcost race excellent place to be more famous and followed. This is a case of Petra Voráčková – Restlesschild, she wins three years ago and Lowcost race has been one of the things that helped her popularity. Next example is the last year winner from a Ginger Thunder team – Jahu Řezníčková. Her win makes me happy, cause loves blogging and send our messages to other followers in her posts.

The lowcost race is about challenges, as you mentioned. Do you also have challenges, issues, from your friends o your private travels?

I got 15 interesting issues during my last travel through Africa. I did my best to reach the goals. I ‚ve visited local wedding, hitchhike the plane or organize ten children from Malawi lake to sing Czech hymn during child-games. Simply unbelievable experience. And what’s more, all my activities now grows into something bigger. I am organizing an event from 26th to 28th October with name ‚Sraz českých Bohémů‚ (The meeting of gods), just to be informed.

The bohemian travellers meeting event

That is awesome, tell me more about this festival.

So, I am happy to invite people through Kecall’s website to visit our event. You can meet there people around Lowcost race. The race founder Miky Škoda, cestolet.cz founder Honza Macháček. Then there are a lot of speakers, I can mention names like Vláďa Váchal or the herpetologist Honza Dohnal and of course myself. The event is in Pilsen in the area of Cafe Papírna. Visitors can learn a lot around lowcost travelling, busking and more and more. It really worth to come.


Slávek Král is the traveller with more than 8 years experiences, his activities motivate young people to travel. He travelled the world twice, with spending a half of a year on each of continents and that grows his hitchhiking score over 110 thousands of kilometres. You can learn a lot from his workshop about low-cost travelling, working abroad, just money saving or just read his travel blog.

2 Responses

  1. […] by kecallcz on 17.9.2018 with No Comments Busking – víš co bys měl vědět než se vydáš na ulici? Co musíš umět a na co si dát pozor? Dnešní díl ti dá rady, abys uspěl při pouličním umění. Tématem provází cestovatel Slávek Král, spolupořadatel lowcost race. […]

  2. […] ti dá rady, abys uspěl při pouličním umění. Tématem provází cestovatel Slávek Král, spolupořadatel lowcost race a pořadatel cestovatelského festivalu Sraz českých bohémů . ENGLISH […]

Leave a Reply